top of page

Reclame werkt, maar niet bij mij

Updated: Apr 8

Reclame werkt omdat het de aandacht van mensen trekt en hun gedrag kan beïnvloeden. En vaak werkt dit op een onbewust niveau. We denken dat we bewust een aankoop doen, maar de beslissing om de aankoop te doen is allang in ons brein besloten, voordat we er bewust van zijn. Daarom denken we dat we er invloed op hebben. En dat is het vernuftige van reclame. Het werkt, omdat we denken dat het niet werkt, bij jezelf dan. Bij anderen natuurlijk wel ;-).


Er zijn verschillende redenen waarom reclame effectief is:

  1. Bekendheid en herhaling: Reclame kan bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van een product of merk. Door herhaaldelijk blootgesteld te worden aan een merk of productnaam, kan het gemakkelijker worden om het te onthouden en er later aan te denken wanneer je een aankoopbeslissing neemt. Onbewust neem je het merk veel waar, waardoor je het in je brein opslaat.

  2. Emoties: Reclame kan ook inspelen op emoties van mensen, zoals verlangen, vreugde, angst, schuldgevoel, enzovoort. Door deze emoties te activeren, kan reclame consumenten aanzetten tot bepaalde acties, zoals het kopen van een product. Deze emoties worden onbewust 'aangezet' door het brein. Daar hebben we geen invloed op.

  3. Sociale invloed: Mensen worden beïnvloed door de mensen om hen heen. We zijn namelijk een sociaal dier. In het verleden betekende uitstoting uit de gemeenschap een gewisse dood en die angst voor uitsluiting zit nog diep in ons. We willen er dus bij horen en vooral niet buiten de boot vallen. En een identiteit kan daarbij helpen. Door je te identificeren met de mensen die de producten gebruiken die in de advertenties worden getoond, behoor je automatisch tot een bepaalde groep. En ook dat gebeurt vaak onbewust.

  4. Individuele behoeftes: Dan zijn er nog de basisbehoeften die we gevoelsmatig als het wezenlijkst ervaren: onze persoonlijke behoeftes. We vermijden narigheid en streven naar plezier, we willen voldoende geld, goed eten, een stabiel inkomen en veiligheid. Reclames die op deze behoeftes inspelen, maken gebruik van technieken die een illusie projecteren van een veilige, tevreden en onbezorgde toekomst.

Reclame werkt dus. Maar dan moet de reclame natuurlijk wel zichtbaar zijn. Een keer een advertentie van je bedrijf, product of dienst in een krantje, die ook nog niet jouw doelgroep benaderd...dat werkt natuurlijk niet. Exposure en herhaling is belangrijk voor de effectiviteit van reclame.


Recent Posts

See All
bottom of page