top of page

Creative Impact ontwerpt nieuw logo en website voor Momentum
Momentum is de Latijnse naam voor Resonantie. Het is de sociale dynamiek rond een beslissend ogenblik. Het duidt op het kantelpunt waarop een evenwichtssituatie kan omslaan. Het is een kortstondig drempelmoment van instabiliteit dat betrekking kan hebben op een omslag. Er is dan voldoende kritieke massa ontstaan, energie verzameld voor een verandering. De tijd en/of stemming zijn dan rijp om een doorbraak te veroorzaken of te ondergaan. De gebruiker van de term duidt er vaak mee op een situatie die vanuit het eigen perspectief kansrijk of lucratief is:


“Op het omslagpunt moet je doorpakken”.


Deze omschrijving is dan ook zeer van toepassing op wat we kunnen bereiken met de sessies op het muziektherapie waterbed. Het resultaat van een momentum is uiteindelijk dus evenwicht!

Het leven in dit moment, realiteit onder ogen zien en daar iets aan doen als dat nodig is.


Momentum (Renate)

www.momentum-mwb.nl

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page